Estetiska Injektionsrådet

Uppdrag:

Skapa ett helhetskoncept i form av logotyp, certifieringsbadge och hemsida. Bygga en applikation för betalningsfunktion och registrering av tentamensdeltagare.

www.estetiskainjektionsradet.se